صفحه اصلی

ما توانسته ایم با بهره وری از مدارک عالی مدیریت در زمینه های MBA و آموزه های عالی ترین سطح مدیریت، با بهره وری از کار تیمی در سیستم فروش و نوع مدیریت موقعیتی تنها شرکت تخصصی پخش مویرگی در زمینه های رسانه ای شناخته و معرفی شویم. در این راه طولانی با بهره وری از جذب نیروهای جوان و زبده و با استفاده از دایره آموزش مدرن بازاریابی در خود سازمان و نیز تربیت مدیران موفق از دل مجموعه آریا قدمهایی بسیار محکم در جهت زنجیره ای کردن و تعدد شعبات در کل کشور برداشته ایم. آری ایجاد اشتغال رسالتی است که ما بخشی از آن را در کل کشور به انجام خواهیم رساند .

ما با طی کردن این مسیر و به کمک تجار بزرگ و آینده نگر محصولات زیادی را در این کشور به سمت برندینگ سوق داده ایم می توان بخشی از این برندها را جهت نمونه ذکر نمود.

Philips - Camelion - TDK - Varta - Sun Shin - Team - NASS - Maxell - Sony

و در حال حاضر با برند گروندیگ آلمان سانی بت ، کگر ، بام ، فیلیپس ، ریدیتا و سایر برندها در سرزمین آریایی ها بهترین خدمات را به مشتریان متخصص و غیر متخصص ارايه می کنیم.